image

Nội dung của các điều khoản này

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

ECLO cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Bạn vui lòng đọc bản "Chính sách bảo mật" dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà ECLO thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng

ECLO THU THẬP

Những gì từ khách hàng

Để có thể sử dụng đầy đủ các hệ thống của ECLO cung cấp, khách hàng cần phải cung cấp các thông tin của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

  • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh của bạn
  • Giấy phép kinh doanh (bản photo)
  • Họ và tên của bạn
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.
ECLO LUÔN BẢO VỆ DỮ LIỆU

Thông tin của khách hàng

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin khách hàng trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. ECLO thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống ECLO.

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này trong một số trường hợp dưới đây:

  • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
  • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác